Proceso Selección Secretario/a Xeral: Resolución Canditatos Aptos/as

2 Xuño, 2020

No proceso de Selección de Persoal convocado para  cubrir unha praza de SECRETARIO/A XERAL, e unha vez finalizadas as actividades das probas realizadas pola empresa EGA CONSULTORES, o Tribunal acorda aprobar a Resolución de cantidatos/as aptos/as  que se publica de seguido:

Resolución Candidatos/as Aptos/as