Paquito, S.L.

Logotipo Paquito, S.L.

C/ Careixo s/n
15930-Boiro (A Coruña)
t. +34 981844050
www.sabordemar.com

Produto:
Mexillón de Galicia cocido conxelado

Marca:
Paquito