A DOP Mexillón de Galicia case duplica o número de bateas que amparaba antes da regularización

11 Novembro, 2016

A DOP Mexillón de Galicia saíu moi reforzada do proceso de regularización de operadores posto en marcha polo Pleno do Consello Regulador. Proba diso é que o número de bateas amparadas pola DOP ascende a 2.109, das cales 1.075 incorporáronse no marco da regularización.

Este procedemento permitiu igualmente a inscrición de 5 novos comercializadores e de 9 empresas de transformación.

O Consello Regulador valora estas cifras como moi satisfactorias e con elas péchase unha das actuacións máis ambiciosas desenvolvidas polo Pleno da DOP durante este mandato, encamiñada a conseguir un sector máis unido, forte e cunha maior proxección de futuro

Hai que significar que, antes de poñer en marcha a regularización, a DOP xa rexistrara a incorporación de diversos operadores. A suma daqueles e dos que agora se integrarán permitirá a Mexillón de Galicia incrementar de forma notable a representatividade que xa ostentaba no sector.

E desde esa nova posición, o Consello Regulador vai redobrar os seus esforzos para facer cumprir a normativa de etiquetaxe, poñendo en marcha as medidas necesarias en todos os casos que traten de aproveitarse dos beneficios que reporta a mención xeográfica que, por lei, só poden utilizar os mexillóns amparados pola marca Mexillón de Galicia.

Ese crecemento ao que se aludía constátase en varios apartados, como o das bateas. A 31-12-2015, o número de bateas amparadas pola DOP equivalía a un 34% do total de Galicia. Agora, esa porcentaxe situaríase nunha cifra próxima ao 63%.

En canto ao volume de produción, das 264.000 toneladas de 2015, 86.267 foron certificados en porto pola DOP Mexillón de Galicia, unha porcentaxe que equivalía ao 31% do total. Ademais, das 105.449 toneladas destinadas á transformación, as bateas inscritas na DOP proporcionaron 61.667 toneladas, un 58% do total.

A falta de pechar os resultados do ano en curso, é moi probable que eses rexistros superaranse, garantindo dese modo a demanda dos centros de depuración e transformación que apostan por competir cun produto amparado por un selo que garante a súa calidade e orixe.

A inscrición na DOP de novos centros de depuración e de empresas transformadoras supoñerá igualmente un incremento moi significativo da presenza no mercado de produto certificado, respondendo deste xeito a unha das demandas dos consumidores, que desexan saber a orixe do mexillón que adquiren. Todo iso contribuirá a reforzar a imaxe da DOP como garante dun produto único e diferente, o Mexillón de Galicia.

 

Beneficios da regularización

Para a DOP, non existen dúbidas acerca do acertado desta medida. O incremento de produtores e empresas certificadas reforza a representatividade de Mexillón de Galicia, pero ademais, fronte ás diverxencias de opinión, a integración contribuirá ao establecemento dunha unidade de criterio e de acción que fortalecerá ao sector mexilloeiro e dotaralle dunha maior proxección de futuro.

Este paso axudará tamén a concentrar os esforzos no realmente relevante, o consumidor e o mercado.

Un recente estudo de mercado sinalaba que o consumidor español outorga un valor superior ao mexillón con DOP Mexillón de Galicia que ao que carece dese selo de calidade. Fundamentalmente porque lles garante a orixe e a calidade do mexillón, un referendo do que se beneficiarán todos aqueles que decidiron regularizarse, conscientes das vantaxes que representa a DOP.

Así mesmo, ese maior tamaño da DOP incrementará a presenza da marca Mexillón de Galicia no mercado, o que, sen dúbida, permitirá tamén saber quen recorre ao mexillón foráneo en detrimento do galego.

 

Trámites finais

Tras a revisión das peticións de regularización, o seguinte paso será someter aos solicitantes á auditoría de calidade. Unha vez superada, poderán suministrar e comercializar o seu mexillón tras pasar polo sistema de control e certificación do Consello Regulador.

O novo regulamento que está a elaborar o Pleno do Consello Regulador incorporou unha disposición transitoria que eliminará os saldos debedores dos acollidos á regularización, que poderán así exercer todos os seus dereitos. Todo este proceso finalizará cando a Consellería do Mar aprobe o regulamento e publíqueo no Diario Oficial de Galicia.

Esta iniciativa forma parte dos obxectivos establecidos polo Consello Regulador para este mandato, entre os que tamén se inclúen a modificación do prego de condicións da DOP para adaptar o produto certificado ás novas demandas do mercado.