Comercializadores

A DOP Mexillón de Galicia está presente no mercado nacional e internacional a través de máis de 100 marcas comerciais autorizadas. O consumidor final pode escoller entre máis de 500 referencias das diferentes marcas. As opcións para gozar do auténtico mexillón das rías galegas son variadas. Fresco, conserva, cocido, conxelado, pasteurizado ou elaboracións de 4ª e 5ª gama.


Descarga Listado de Centros de Depuración / Expedición certificados.


Descarga Listado de Centros de Transformación Certificados.

A continuación presentamos empresas comercializadoras de Mexillón de Galicia con detalle das marcas e produtos certificados, clasificados en dous grandes grupos: fresco e transformado.