-- AGR Food Marketing desenvolverá o plan de promoción da DOP Mexillón de Galicia e a DO Cava- -AGR Food Marketing desarrollará el plan de promoción de la DOP Mexillón de Galicia y la DO Cava --AGR Food Marketing will develop the promotion plan for the DOP Mexillón de Galicia and the DO Cava --

Breaking News