Contacto

  • Información básica Regulamento de protección de datos (UE) 2016/679
  • Finalidade e lexitimación:Os teus datos serán tratados para os fins especificados no motivo de contacto e para poder responder ás túas solicitudes ou consultas, con base legal no consentimento expreso.
  • Transferencias:Non se cederán datos a terceiros salvo obriga legal, podendo, por certo, acceder a el os encargados de manter o sitio web en funcionamento.
  • Prazo:Os datos conservaranse durante o tempo necesario para o seu tratamento segundo as finalidades descritas, ata a súa cancelación por parte do propietario dos datos ou a perda de relevancia do seu uso.
  • Dereitos:Informámoslle que pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos a través deste formulario de contacto ou ben dirixíndose ao seguinte enderezo de correo electrónico: info @mexillondegalicia .org
  • Para obter máis información, consulte a nosa Política de privacidade