Contacto

  • Información básica Protección de Datos Reglamento (UE) 2016/679
  • Finalidade e Lexitimación:Os seus datos serán tratados para os fins especificados no motivo de contacto e poder darlle resposta ás súas peticións ou consultas, con base legal no consentimento expreso.
  • Cesións:Non se cederán datos a terceiros salvo obriga legal, podendo ter acceso aos mesmos, de forma incidental, os encargados de manter a web en funcionamento
  • Prazo:Os datos serán tratados durante o tempo necesario para o seu tratamento segundo as finalidades descritas, até a cancelación por parte do titular dos datos ou a perda de relevancia do seu uso.
  • Dereitos:Informámoslle que pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos a través deste formulario de contacto ou dirixíndose á seguinte dirección de correo electrónico: info@mexillondegalicia.org
  • Para máis información consulte a nosa Política de privacidade