Preparación

Cando adquira Mexillón de Galicia fresco extraia o mexillón do seu envase e láveo. Cun chorro de auga fría é suficiente, xa que o Mexillón de Galicia que chega ao mercado cumpre as condicións hixiénico-sanitarias esixidas. Canto máis se lave, máis perderá o seu característico sabor a mar.

É posible que encontre algunhas adherencias duras nas cunchas, pero non é necesario eliminalas xa que forman parte do hábitat natural do mexillón, e na cocción potenciarán o sabor a mar.

Unha vez lavados, os mexillóns deben conservarse en lugar fresco, preferentemente no frigorífico, ata o momento da súa preparación. Segundo sexa a presentación culinaria e a elección do consumidor, pódese extraer o biso (filamentos que segrega o molusco de forma natural para fixarse ao substrato).

Polo tanto:

-Non lavar en exceso

-Non fregar nin rascar as cunchas para sacar adherencias duras

-Quitar o biso segundo elección