Lexislación

Normativa europea sobre DOP

– Regulamento (UE) 2024/1143, do Parlamento Europeo e do Consello, de 11 de abril de 2014, relativo ás indicacións xeográficas para viños, bebidas espirituosas e produtos agrícolas

– Comunicación da Comisión – Directrices sobre a etiquetaxe dos produtos alimenticios que utilizan como ingredientes denominacións de orixe protexidas (DOP) e indicacións xeográficas protexidas (IXP). (Diario Oficial da Unión Europea C 341/3  de 16.12.2010)

Normativa de Galicia

– Lei 1/2024, do 11 de xaneiro, de calidade alimentaria de Galicia.

– Decreto 4/2007, de 18.01 que regula as denominacións xeográficas de calidade e CR

Normativa DOP Mexillón de Galicia

– Publicación dunha solicitude con respecto ao artigo 6, apartado 2, do Regulamento (CE) 510/2006 do Consello, sobre a protección das indicacións xeográficas e das denominacións de orixe dos produtos agrícolas e alimenticios (2006/C 320/07). (Diario Oficial da Unión Europea C 320/12 de 28.12.2006)

– Regulamento (CE) Nº 1050/2007 da Comisión – Inscrición DOP Mexillón de Galicia no Rexistro de Denominacións de Orixe Protexidas da UE

– Prego de Condicións DOP Mexillón de Galicia-2017

– Orde do 17 de outubro do 2000, pola que se aproba o regulamento da Denominación de Orixe Mexillón de Galicia e do seu Consello Regulador

– Orde do 2 de abril del 2009, pola que se convoca eleccións e se dictan normas para a renovación do Consello Regulador da DOP Mexillón de Galicia

– Orde do 27 de febreiro de 2015 pola que se nomea o presidente e vicepresidente do Consello Regulador da DOP Mexillón de Galiciadente e vicepresidente do Consello Regulador.

– ORDE do 20 de marzo de 2019 pola que se aproba o Regulamento da denominación de orixe protexida Mexillón de Galicia-Mejillón de Galicia e o seu Consello Regulador.