Organigrama

 

O máximo órgano de xestión do Consello Regulador do Mexillón de Galicia é o pleno, composto por representantes dos produtores e comercializadores de mexillón, así como por vocais da Administración autonómica.

As actividades de control da Denominación de Orixe Protexida canalízanse a través dunha estrutura independente, encabezada por un Comité de Certificación.