Funcións

A finalidade por excelencia do Consello Regulador do Mexillón de Galicia é fomentar a calidade do mexillón, tanto nas actividades de cultivo, como na elaboración, na transformación e na distribución, para poder ofrecerlle ao consumidor un produto acorde coas súas expectativas e esixencias.

O control da orixe e da calidade do produto comeza coa realización de auditorías nas bateas. Así mesmo, o Consello Regulador dispón de unidades de control en todos os peiraos autorizados para a descarga de mexillón. O persoal técnico de control e certificación equipado con medios de transmisión telemática de datos supervisa cada unha das descargas de mexillón que se realizan neses peiraos. Tamén é función do Consello auditar a cadea de custodia nas empresas de elaboración e transformación de mexillón e facer inspeccións aleatorias de produto no mercado.

Os controis establecidos son a base de todo o sistema de certificación de produto, que é un proceso dinámico e permanente, de xeito que cando os resultados son favorables e garanten a calidade e a orixe do mexillón, prodúcese a certificación conforme a norma de calidade ISO-17065. O Consello Regulador do Mexillón de Galicia ten subcontratada parte das tarefas de control e certificación á entidade independente externa Bureau Veritas Certification.

No sistema de control tamén intervén o Departamento de Investigación, Desenvolvemento e Innovación do Consello Regulador do Mexillón de Galicia, que está dotado con laboratorio específico especializado en mexillón. As actividades do laboratorio son determinantes na fase final de control, xa que está capacitado para identificar xenéticamente as especies de mexillón de todo o mundo e, polo tanto, para autentificar o contido dos envases de produtos de mexillón, sexan preparados, conservados ou en fresco.

Das investigacións do Departamento de I+D+i téñense obtido resultados que foron rexistrados como patentes. Ademais, o departamento ten participado en distintos proxectos de investigación a nivel galego, estatal e comunitario, con entidades públicas, centros oficiais de control e universidades.

Por outra banda, é finalidade do Consello Regulador trasladarlle ao consumidor as bondades do Mexillón de Galicia, facendo promoción das súas excelentes características organolépticas (sabor, aroma, cor, textura, palatabilidade,…) e nutricionais atribuídas á riqueza en nutrintes das augas das Rías Galegas (un dos máis importantes depósitos fitoplanctónicos do planeta), ao medio de cultivo (a batea), e á axeitada filosofía de cultivo empregada.

Ademais, o Consello Regulador ten a función de fomento e promoción de iniciativas socioeconómicas para a mellora do tecido vinculado ao Mexillón de Galicia -familias, empresas, traballadores e consumidores-. Para iso, realiza estudos socieoeconómicos e comerciais, formula propostas e orientacións de intervención no sector, e sobre cambios ou reformas da normativa legal na materia. Asemade, mantén unha liña de colaboración directa coa Administración Pública na defensa e protección dos dereitos e intereses dos consumidores e da DOP.