Moluscos Rías Baixas, S.A.

Logotipo Moluscos Rías Baixas, S.A.

Pampaído, 55. A Granxa, Dorrón
36966 Sanxenxo (Pontevedra)
t. 986 740 468 - f. 986 741 111
www.moluscosriasbaixas.com

Producto:
Mejillón de Galicia fresco