Moluscos Troncoso, S.L.

Logotipo Moluscos Troncoso, S.L.

Lugar de Rons, 9 - Xesteiriña
36980 O Grove (Pontevedra)
t. +34 986 732 946

Producto:
Mejillón de Galicia fresco