Proxecto ACUIECO

25 Xaneiro, 2022

O proxecto ACUIECO persegue avanzar cara a unha acuicultura máis sostible no ámbito do espazo mariño das Rías Baixas de Galicia. Para iso, entre outras actividades, realízouse un diagnóstico do proceso produtivo do mexillón. Defíniuse o proceso de produción do mexillón centrándose nos materiais que se empregan e as súas características nas distintas fases do cultivo. Localízanse os puntos de perda de materiais e as necesidades existentes para progresar na senda da sostenibilidade no marco dun sistema de economía circular. Ademais, entre outras accións, realizouse un vídeo divulgativo sobre como as mulleres acuicultoras explican a sustentabilidade do cultivo do mexillón e fomentan as boas prácticas.

cartel-web