Mexillón de Galicia rexeita as coaccións de WWF e decide poñer fin ao proceso de avaliación MSC

15 Novembro, 2021

A DOP Mexillón de Galicia decidiu cancelar o proceso de avaliación ao que se estaba sometendo para obter a certificación internacional que outorga Marine Stewardship Council (MSC). A actuación de determinados colectivos, coa organización WWF á cabeza, empeñados desde o inicio deste camiño en dificultar un procedemento de seu xa moi esixente, colmou a paciencia do Consello Regulador, que ata o de agora optara por un prudente silencio para non xerar distorsiones e evitar distraer a atención do obxectivo final.
WWF que con tanta contumacia e con condutas claramente partidarias empeñouse en opoñerse a unha certificación merecida deberá asumir a partir de hoxe as consecuencias que conleva esa decisión. Así mesmo tería que reflexionar sobre o dano que a súa forma de proceder causará aos miles de familias que viven do mexillón en Galicia: produtores, transformadores, depuradores… E igualmente debería xustificar as razóns que lle levaron en España a manter unha postura tan belixerante para co mexillón galego, mentres que outras filiais de WWF tiveron unha actitude máis constructiva e dialogante con cultivos similares de mexillón desenvolvidos en países como Gran Bretaña ou Irlanda, entre outros.
WWF equivócase na súa mirada cortoplacista ao pensar que o dano causado só afectará a Mexillón de Galicia. Nada máis lonxe da realidade. Mexillón de Galicia seguirá defendendo e valorizando un cultivo natural e sostible con máis de setenta anos de historia.
Como chegamos ata aquí? A seguinte cronoloxía axudará a entendelo.
Novembro de 2019. Mexillón de Galicia anuncia publicamente que se somete ao proceso de avaliación do selo Marine Stewardship Council (MSC). Con esta iniciativa, a DOP manifestaba a súa intención de reforzar a súa posición como garante dun mexillón cento por cento galego e da máxima calidade con outro selo internacionalmente recoñecido. Demostrando así de maneira inequívoca o noso compromiso coa sostibilidade, inherente á nosa actividade.

Superamos a avaliación
Tras unha esixente avaliación independente conseguimos superar o proceso, incluíndo un plan de accións para a mellora. Esta resolución final conseguiuse a pesar de WWF, que tratou de modificar o criterio técnico independente descualificando publicamente á Administración galega, aos avaliadores e ao propio cultivo do mexillón. Actuando en sentido contrario á filosofía do estándar cunha clara estratexia de lobby.
Non conformes co resultado final favorable a Mexillón de Galicia, WWF levounos a unha fase de alegacións, que desde a DOP afrontamos dunha maneira dialogante, aberta e coa intención de buscar puntos de acordo para beneficio de todos os sectores que convivimos nas nosas rías. Nesa tarefa atopámonos desde o inicio cunha posición do multinacional WWF cada vez máis belixerante, recorrendo a manobras encamiñadas a propiciar un enfrontamento entre as partes interesadas. Unha estratexia dirixida a buscar o desgaste do adversario e non a obter un verdadeiro acordo, obxectivo último dunha negociación construtiva considerada como tal.
A partir de hoxe WWF ten moito que explicar sobre as súas prácticas e obxectivos. Debería aclarar os motivos que lle levaron nestes últimos meses a opoñerse de forma tan negativa ao cultivo do mexillón en Galicia, tras recoñecernos durante o proceso negociador que o cultivo suspendido do mexillón en cordas é unha actividade sostible.
De igual modo, terá que xustificar as razóns que lle levaron a alentar a confrontación entre sectores para tentar posicionarse como actor protagonista da xestión do mar en Galicia. Quizá esquece de maneira interesada que esa tarefa xa a exercitan os organismos legalmente habilitados para esa función.
Mexillón de Galicia négase a entrar nese xogo perverso de WWF dirixido unicamente a dividir. Por iso tomamos esta decisión.