Comunicado de cinco consellos reguladores de Galicia sobre o sistema de etiquetaxe Nutriscore

11 Marzo, 2021

Comunicado dos Consellos Reguladores das DOP Arzúa-Ulloa, Mexillón de Galicia e QueixoTetilla e Consellos Reguladores das IXP de Carne de Vacún de Galicia e Castaña de Galicia sobre o sistema de etiquetaxe Nutriscore

 

Orixe, Calidade, Tradición. Estes tres conceptos son os atributos que mellor definen a personalidade dos alimentos amparados polas Denominacións de Orixe Protexidas e Indicacións Xeográficas Protexidas. Igualmente, estes “carnés de identidade” simbolizan e ratifican como ningunha outra insignia o valor do que é único, diferente, excepcional.

O ano que vén podería ser obrigatoria a implantación do sistema de etiquetaxe de alimentos Nutriscore, cuxa forma de visualización se asemella a un semáforo que pretende proporcionar información sobre o perfil nutricional dos produtos.

Ese mecanismo xurde como intento de resposta a un síntoma crecente sobre o que os expertos levan tempo alertando: os modelos actuais de alimentación poden xerar enfermidades como a hipertensión, a hipercolesterolemia ou a obesidade que se estenderon entre a poboación coas negativas consecuencias que carrexan, tanto en termos de saúde como económicos. Buscando evitar esa tendencia, o devandito sistema pretende achegar información á poboación co obxectivo de propiciar un consumo máis saudable. Con todo, Nutriscore está a xerar un profundo rexeitamento entre relevantes actores do sector agroalimentario español pero tamén entre profesionais nutricionistas do noso país e mesmo noutros países europeos, xa que se viu que pode inducir a erros interpretativos por parte do consumidor, chegando a clasificar como non saudables a alimentos amplamente recoñecidos como tales e que forman parte do noso patrimonio gastronómico.

Fronte a esta realidade, os alimentos amparados polas DOP e as IXP representan o antídoto para prescribir. E por que é así? Porque sintetizan a mellor tradición alimentaria contrastada pola práctica inmemorial e ligada, no noso caso, a un lugar, Galicia, cuxa despensa acredita xusta fama e prestixio. Ademais de achegar información veraz e contrastable sobre a orixe e a calidade destes produtos. Por tanto, estes alimentos que conxugan orixe, calidade e tradición, eríxense como parte fundamental dunha dieta sa, variada e equilibrada, afastada das doenzas vinculadas á “nova alimentación”.

O consumidor, cada vez máis informado e preocupado polo que incorpora á súa cesta da compra, mostra unha crecente preferencia por produtos con DOP ou IXP. Así o acredita o informe “Hábitos de alimentación 2019” da Unión de Consumidores de Galicia, onde se constata un aumento do 12,81% na demanda de alimentos amparados por insignias de calidade, en consonancia coas tendencias plasmadas en informes precedentes. Estes alimentos de orixe, calidade e tradición son referentes e forman parte da denominada Dieta Atlántica, “un modelo de dieta saudable” como describen os científicos que integran a Fundación Dieta Atlántica da Universidade de Santiago de Compostela.

Os selos de calidade son, por tanto, unha solución considerablemente máis adecuada que Nutriscore se do que se trata é de solucionar os problemas antes referidos. Uns distintivos que as institucións europeas trataron de potenciar como identificadores de alimentos cunhas bondades intrínsecas que forman parte da nosa dieta tradicional, e que ademais aseguran unha remuneración xusta para os seus produtores. Mentres que Nutriscore funciona cun algoritmo pensado e aplicable a outra tipoloxía de alimentos.

Desde o noso punto de vista, Nutriscore non demostrou ser un sistema capaz de transmitir ao consumidor as verdadeiras propiedades nutricionais dun produto de maneira totalmente fiable. Casos como o do aceite de oliva evidencian as súas deficiencias á hora de proporcionar unha información en consonancia cos atributos de excelencia que representan os alimentos amparados por selos de calidade.

En consecuencia, queremos mostrar a nosa preocupación pola présa na implementación da metodoloxía que non deixa de ser unha máis entre as posibles xa existentes, e que ademais xa conta no seu haber con erros desmesurados, como se tivo denunciado nas últimas semanas. Por todo isto esperamos que o Goberno recapacite e poña en suspenso a implantación da etiquetaxe Nutriscore mentres se solucionan as deficiencias detectadas.