Plan de promoción e comunicación da DOP Mexillón de Galicia e a DOP Cava 2022-23-24

19 Febreiro, 2021

A DOP Méxillon de Galicia e a DO Cava decidiron presentar un proxecto na próxima convocatoria de axudas da Unión Europea (2021) para a promoción de produtos agrícolas europeos. Agora ábrese o proceso de elección do organismo que desenvolverá ese plan.

Máis información aquí.