Convocatoria de selección de persoal: exposición pública da Resolución de listas provisionais de candidatos admitidos e excluídos no proceso de selección

11 Agosto, 2015

O Consello Regulador da DOP Mexillón de Galicia publica a lista provisional de admitidos e excuídos no proceso de selección de persoal técnico para o control da calidade do Mexillón de Galicia. Contra esta resolución pódense presentar as reclamacións oportunas dentro do prazo de 5 días hábiles contados a partir do día seguinte da súa publicación, que se haberán de presentar directamente no rexistro do Consello Regulador do Mexillón de Galicia, Edificio do Mexillón, Avda da Mariña, 25, 36600, Vilagarcía de Arousa, de luns a venres en horario de 9:00 a 14:00 horas, ou vía correo electrónico a info@mexillondegalicia.org.